Lễ khai giảng năm học 2015-2016 của trường THCS Hoàng trĩ

Tháng Chín 25, 2015 9:31 sáng

Lễ khai giảng trường THCS Hoàng trĩ năm học 2015-2016 20150905_081038 20150905_075525 20150905_075552