TRƯỜNG THCS HOÀNG TRĨ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường THCS Hoàng Trĩ được thành lập vào năm 2000 với tổng diện tích 1370m2 có tường rào, cây xanh, qui mô 4 phòng học  cấp 4 và một phòng học tạm cột gỗ lợp gói, Trường có tổng số 13 CBGV, NV và…

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HOC 2015 -2016

PHÒNG GD&ĐT Ba Bể THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG Líp Líp 6 Líp 7 Líp 8 Líp 9         Ghi chú Thø TiÕt Thứ 2 1       Chµo cê          Chµo cê Chµo cê Chµo cê SH Chuyên môn,họp 2 Toán    –   Hoan Văn –        Trang TDục   –  …